• És obligatori l'ús de mitjons a totes les activitats.
 • S'han de respectar els torns establerts.
 • Posar les sabates a l'interior dels sabaters.
 • No es pot moure el material del seu espai.
 • Endreçar el material després de la seva utilització.
 • Fer un ús correcte del material.
 • No jugar de forma violenta.
 • S'ha de complir la normativa específica de cada activitat.
 • Els pares i mares han de tenir cura dels seus fills i filles.
 • Els nens i nenes menors de 8 anys no es poden quedar sols excepte amb l'entrada ludo.
 • Seguir les indicacions del monitor/a en tot moment.
 • Saber comportar-se.
 • Reservat el dret d'admissió.
© ares espais lúdics - www.espaisares.com - 630 37 00 87 - 610 25 06 75 - info@espaisares.com